Пн - Пт 09:00-18:00
·
Пн - Пт 09:00-18:00
·
Досвід
> 18 років
Оформлено
1000000 документів
Нам довіряють
> 500 клієнтів
Констультація

Звітність з єдиного податку та ЄСВ за 2021 рік для ФОП – єдинників

Форма  декларації з єдиного податку затверджена наказом Мінфіну 19.06.2015  № 578. Цим наказом затверджено лише форму декларації, а інструкції щодо її складання немає. Тому  платникам залишається орієнтуватися лише на самі форми, назви їх рядків та примітки до них. Річна звітність для ФОП на єдиному податку складається з самої декларації та Додатку 1 до неї, в якому наводяться суми сплаченого ЄСВ.

Коли подавати звітність та платити єдиний податок?

Відповідно до п. 296.2 ПКУ платники єдиного податку першої та другої груп подають до ДФС декларацію у строк для річного звітного періоду – протягом 60 к.д. після закінчення звітного періоду, тобто до 1 березня 2022 року включно. ФОП І та ІІ групи повинні були сплачувати єдиний податок авансовими внесками протягом 2021 року. І тільки якщо за звітнй рік були отримані доходи, які оподатковуються за ставкою 15%, такий податок сплачується протягом 10 к.д. після граничного строку подання декларації – до 10 березня 2022 року.
У єдинників третьої групи строк звітності квартальний – згідно з  п. 296.3 ПКУ.  Річна декларація також подається у квартальні строки, а саме до 9 лютого 2022 року (включно). Єдиний податок на ІІІ групі сплачується протягом 10 к.д. після граничного строку подання декларації  за місцем податкової адреси – п. 57.1 ПКУ. У 2022 році це субота 19 лютого, отже,  строк сплати єдиного податку за 2022 рік переноситься на 21 лютого 2022 року, понеділок.
В цій статті не розглядатимемо виправлення помилок минулих періодів.

Обов’язкові реквізити декларації, без яких вона не може бути прийнята

Обов’язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПКУ статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків. Простіше кажучи, деклаарція з помилками в обов’язкових реквізитах вважається неподаною.
Обов’язкові реквізити декларації визначено у п. 48.3 ПКУ. Ми не будемо згадувати усі, а зауважимо про два з них: це дата подання декларації та інформація про наявність Додатка 1 до неї. Відсутність дати подання декаларації може призвести до її невизнання податківцями на підставі п. 49.11 ПКУ, а наслідки цього наведені у п. 49.12 ПКУ.
Якщо в декларації, яка подається в електронній формі, не проставити відмітку про наявність Додатка 1 і одночасно додати до неї цей додаток, то буде отримано квитанцію 2 з помилкою такого змісту: «виявлено недостовірність обов’язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до Декларації».

Заголовна частина декларації

Залежно від виду декларації проставляється відповідна позначка у рядках 01 – 04. Якщо подаємо річну декларацію  за 2021 рік до спливу граничного строку 9 лютого 2022 року, це у нас буде декларація «Звітна» (01). Якщо після подання звітної декларації, але до 9 лютого 2022 року  в ній буде виявлено  помилку, то можна буде подати нову декларацію з правильними показниками з позначкою «Звітна нова» (02). Кількість нових звітних декларацій не обмежується, буде зарахована остання декларація типу «Звітна нова». Далі прокоментуємо ті реквізити, які слід заповнити.
Реквізит 2 «Податковий звітний період» – зазначаємо 2021 рік.
Реквізит 4 «Найменування контролюючого органу, до якого подається звітність». Цей реквізит є обов’язковим, тож його відсутність або неправильне заповнення можуть призвести до того, що податківці не визнають декларацію і вона буде вважатися неподаною. Ця проблема може виникнути лише при поданні декларації у паперовій формі, тому що при формуванні декларації в електронній формі найменування податкової заповнюється автоматично.
Реквізит 5 «Платник». Прізвище, ім’я, по батькові ФОП у декларації повинно співпадати з тими даними ФОП, що вказані у Держреєстрі.
Реквізит 6 «Податкова адреса». Податкова адреса – це адреса проживання ФОП, за якою він зареєстрований в податковій, і вона теж повинна повністю співпадати з даними Держреєстру.
Реквізит 7  «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта». Обов’язковий реквізит, помилки в якому гарантовано призведуть до невизнання декларації.
Реквізит 8 «Особливі відмітки». Якщо в четвертому кварталі 2021 року ФОП припинив державну реєстрацію або перейшов на загальну систему, в цьому реквізиті потрібно проставити відповідні позначки. В разі припинення ФОП декларація подається протягом 40 к.д. після кварталу, в якому відбулося припинення. Останню декларацію платника ЄП подати в електронному вигляді вже не вдасться (адже держреєстрація ФОП припинена), тому вона подається особисто чи уповноваженою на це особою,  або її можна надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
Далі прокоментуємо особливості заповнення кожного розділу, крім виправлення помилок минулих періодів.

Розділ І. Загальні показники підприємницької діяльності

У цьому розділі маємо лише два реквізити:

  • фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб) – реквізит 9;
  • види підприємницької діяльності у звітному періоді за КВЕД – реквізит 10.

У реквізиті 9 зазначається найбільша чисельність найманих працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду. Особи, що працювали з ФОП за договором ЦПХ, не враховуються, оскільки вони не є найманими працівниками. Згідно з пп. 291.4.1 ПКУ при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізособою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею, передбаченого законодавством, віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
У реквізиті 10 наводяться види діяльності за КВЕД, які ФОП фактично здійснював (а точніше, отримував оподатковувані доходи) у звітному році. Навіть якщо він отримував доходи від видів діяльності, не дозволених платникам єдиного податку або не зазначені у реєстрі платників єдиного податку, такі види теж зазначаються тут. Наприклад, у  реєстрі платників єдиного податку у ФОП зареєстровано сім видів діяльності за КВЕД. Але протягом 2021 року цей ФОП фактично отримав доходи лише від двох зареєстрованих видів та від одного виду, який не було внесено до його реєстру платників єдиного податку. Тож у реквізиті 10 буде зазначено ці три види діяльності.

Розділи ІІ та ІІІ про діяльність на І та ІІ групі єдиного податку

Розділи ІІ та ІІІ заповнюють:

  • платники ЄП І та ІІ групи у річній декларації;
  • платники ЄП ІІІ групи, якщо вони протягом 2021 року перебували у І та/або ІІ групі платників ЄП.

У розділі ІІ «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку першої групи» вказуються поквартально сплачені щомісячні авансові внески платниками єдиного податку І групи.
Авансовий внесок ЄП на І групі становив 227  грн, тож за квартал сума авансових платежів становила 681 грн – саме цей показник наводимо у графі щодо кожного кварталу рядка «Щомісячні авансові внески, грн, коп.» розділу ІІ.
У рядку 01 зазначається обсяг доходу, отриманий платником єдиного податку І групи за звітний період 2021 року (в грн з коп.). Якщо ФОП отримав доходи, перераховані в п. 293.4 ПКУ, то загальну їх суму слід зазначити у рядку 02 – дохід, який буде оподатковуватись за ставкою 15%.

Платники єдиного податку  ІІ групи так само заповнюють розділ ІІІ, але суми квартальних авансових внесків з єдиного податку будуть більшими: 6000 грн х 20%  = 1200 грн на місяць, за квартал 1200 грн х 3 = 3600 грн.
Суму отриманих в 2021 році доходів слід відображати у рядках 03 та 04 – за тим же алгоритмом, як і для ФОП І групи.

Розділ ІV «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку  третьої  групи»

У цьому розділі наводиться фактично один показник господарської діяльності платників ІІІ групи: обсяг доходу за звітний період, розподілений за ставками 3 %, 5% та 15%.
При цьому можливе одночасне заповнення рядків 05 та 06 розділу ІV – якщо у звітному році були періоди, коли ФОП був платником ПДВ та не був ним. У разі сплати ПДВ ставка єдиного податку становить 3% від суми доходу без ПДВ, а якщо ФОП – неплатник ПДВ, то ставка єдиного податку буде 5%.
Якщо у звітному році ФОП отримував доходи, що оподатковуються за ставкою 15%, ці доходи зазначаються у рядку 07.

Розділ V «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку»

Платники єдиного податку І та ІІ груп у рядку 08 зазначають загальну суму фактично отриманого доходу за весь 2021 рік. В цьому рядку визначається сума рядків 01, 02 розділу ІІ, та рядків 03, 04 розділу ІІІ декларації відповідно. Якщо платник протягом року перебував у І та у ІІ групі, показники всіх чотирьох рядків сумуються. У тому разі, коли платник єдиного податку І або ІІ групи зазначив суму доходу в рядку 02 та/або 04, йому потрібно розрахувати суму єдиного податку за ставкою 15% в рядку 09 та перенести її в рядки 12 та 14. Сплатити єдиний податок за ставкою 15% слід протягом 10 к.д. після граничного строку подання декларації доля платників єдиного податку І та ІІ групи – до 10 березня 2022 року.
Платники єдиного податку ІІІ групи в цьому розділі визначають податкові зобов’язання з єдиного податку наростаючим підсумком з початку року – у річній декларації визначається сума єдиного податку за IV квартал 2021 року. У рядку 08 підсумовуються всі доходи з рядків 01 – 07 – з початку року.  Можливе одночасне заповнення розділів ІІ, ІІІ та ІV, а відповідно, і рядків 01 – 07 – якщо платник ЄП за звітний рік встигне побувати в кожній з трьох груп платників ЄП. У рядках 09, 10, 11 визначається відповідно сума єдиного податку за ставкою 15 %; 3% та 5% – теж з початку року.
Далі у рядку 12 розраховується сума єдиного податку, що нарахована за весь звітний 2021 рік наростаючим підсумком з початку року за всіма ставками, а у наступному рядку 13 наводиться сума єдиного податку, яка була нарахована у попередньому звітному періоді того ж року – тобто у декларації за 9 місяців 2021 року.
В рядок 13 річної декларації переноситься значення рядка 12 декларації за 9 місяців 2021 року. Різниця між сумою ЄП наростаючим підсумком та сумою ЄП минулого періоду наводиться у рядку 14 – це і є податок до сплати за останній четвертий квартал 2021 року. Сплатити її потрібно протягом 10 к.д. після граничного строку подання податкової декларації за 2021 рік (п. 295.3 ПКУ) – тобто до 21 лютого 2022 року.

Додаток 1 до декларації – звітність з ЄСВ

Платники єдиного податку I – III груп, які мають основне місце роботи та за яких роботодавцем сплачено ЄСВ у розмірі не меншому від мінімального страхового внеску за всі календарні місяці звітного періоду, Додаток 1 до декларації не заповнюють та не подають.  Також додаток 1 не подають пенсіонери та особи з інвалідністю, які отримують пенсію.
У рядку 8.1 Додатку 1 обов’язково потрібно вказати код застрахованої особи. Для  платників єдиного податку це код «6» – фізична особа – підприємець на спрощеній системі оподаткування.
У табличній частині наводяться доходи підприємця у розрізі місяців року. Дані з Додатку 1 і дані про доходи основної частини декларації не повинні співпадати, адже платники єдиного податку самостійно визначають базу нарахування ЄСВ.
У підкатегорії 107.01.07 “ЗІР” податківці зазначили, що ФОП – платники єдиного податку першої – третьої груп, які є платниками ЄСВ, заповнюють розд. 9 додатка 1 у складі річної декларації:
у графі 2 «Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини» – в рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається самостійно визначена сума доходу, яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, та не більшою максимальної величини бази нарахування єдиного внеску;
у графі 3 «Розмір єдиного внеску» зазначається ставка єдиного внеску 22%;
у графі 4 «Сума нарахованого єдиного внеску» відображається сума єдиного внеску, розрахована шляхом множення суми, зазначеної у графі 2, на розмір єдиного внеску в розрізі кожного місяця, зазначений у графі 3.
Усі графи заповнюються в розрізі календарних місяців.
Показники граф 2 та 4 підсумовуються у рядку «Усього».
Також податківці у підкатегорії 107.01.07 “ЗІР” навели правила заповнення розд. 9 додатку 1 до декларації для фізосіб-«єдинників» І групи через їхнє звільнення від ЄСВ за січень-травень 2021 року.
ФОП – платники єдиного податку першої групи, які звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску з січня по травень 2021 року на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), у графах 2, 3, 4 розд. 9 Додатка 1 до декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця в розрізі рядків січень, лютий, березень, квітень, травень звітного 2021 року – проставляють нулі.
ФОПи-працівники, які звільнені від ЄСВ, але через несплату роботодавцями нарахованого ЄСВ, або сплати у розмірі менше мінімального, мали сплачувати його самостійно за відповідні місяці, мають також заповнити Додаток 1.
При цьому за місяці, за які роботодавцем сплачено єдиний внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску, у графі 2 розд. 9 Додатка 1 в паперовому вигляді проставляються прочерки, в електронному варіанті – поля залишаються незаповненими.

Схожі повідомлення