Пн - Пт 09:00-18:00
·
Пн - Пт 09:00-18:00
·
Досвід
> 18 років
Оформлено
1000000 документів
Нам довіряють
> 500 клієнтів
Констультація

Звіт та повідомлення про КІК – новації 2023

Згідно пп. 39-2.1.1 ПКУ контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України відповідно до правил, визначених цим Кодексом.
Юридичною особою може визнаватися корпоративне утворення (об’єднання) або організація, наділена правом володіти активами, мати права та обов’язки та здійснювати діяльність від власного імені та незалежно від засновників, учасників або форми власності. Наявність у контрольованої іноземної компанії статусу юридичної особи визнається відповідно до законодавства її реєстрації.

У випадках, передбачених цією статтею, до контрольованої іноземної компанії може прирівнюватися іноземне утворення без статусу юридичної особи, створене на підставі правочину або зареєстроване відповідно до законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи, яке відповідно до законодавства та/або документів, що регулюють її діяльність (особистого закону), має право здійснювати діяльність, спрямовану на отримання доходу (прибутку) в інтересах своїх учасників, партнерів, засновників, довірителів або інших вигодоотримувачів.

Звіт про КІК

Норми ст. 39-2 та інших статей ПКУ, що стосуються контрольованих іноземних компаній (далі – КІК), набули чинності ще рік тому – з 1 січня 2022 року.

Проте, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16 січня 2020 року № 466 (із змінами), 2022 рік є першим звітним періодом для Звітів про контрольовані іноземні компанії.

З 2022 року, запроваджено концепцію оподаткування прибутку КІК на рівні контролюючої особи – фізичної або юридичної особи, що є контролюючою особою такої компанії.

Нагадаємо, що 21.10.2022 р. набув чинності наказ Мінфіну «Про затвердження форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу та Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 25.08.2022 р. № 254 (далі – Наказ № 254).

Звіт про КІК складається із чотирьох розділів, а саме:

  • розділ І «Загальні положення», у якому зазначаються особи, на яких поширюється дія Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу, визначення понять, терміни подання, числові показники, перелік нормативно-правових актів;
  • розділ ІІ «Порядок заповнення Звіту», у якому зазначаються вид контролю, послідовність, повнота наповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, умови звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії та інші показники;
  • розділ ІІІ «Порядок заповнення скороченого Звіту», у якому зазначаються послідовність, повнота наповнення скороченого Звіту про контрольовані іноземні компанії та інші показники;
  • розділ ІV «Порядок подання Звіту та скороченого Звіту», у якому надається інформація щодо декларацій, з якими подається Звіт про контрольовані іноземні компанії або скорочений Звіт про контрольовані іноземні компанії, копій фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, завірених належним чином, граничних строків підготовки фінансової звітності тощо.

Звертаємо увагу, з метою уникнення дублювання окремих додатків до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897, Наказом № 254 внесено такі зміни:

  • додаток КІК до рядка 06.1 КІК викладено в новій редакції;
  • виключено додатки КІК-К, КІК-ТЦ, КІК-ЦП.

Звіт про КІК, скорочений Звіт про КІК подаються щодо кожної контрольованої іноземної компанії окремо.

Звітний період та штрафи

Звітним (податковим) періодом для КІК є календарний рік або інший звітний період, що закінчується протягом календарного року.

При цьому звіт про КІК подається контролюючою особою одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі.
</p.
Вперше звіти про КІК будуть подаватись за 2022 рік разом з податковою звітністю за 2023 рік.

Звагалі, відповідальність за неподання платником податків Звіту про контрольовані операції передбачена п. 120.3 ПКУ, а за несвоєчасне подання Звіту – п. 120.6 ПКУ.

Проте, встановлено, що штрафні санкції та пеня до звітності КІК за 2022 та 2023 роки поки не застосовуватиметься. Це передбачено п. 54 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Повідомлення про КІК

З 1 січня 2023 також з’явився обов’язок подання повідомлення про КІК. Так, п. 39-2.5.5 ПКУ фізична особа – резидент України або юридична особа – резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган про:

  • кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті;
  • заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
  • кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті;
  • ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Повідомлення має надсилатися до контролюючого органу протягом 60 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю). Форма і порядок надсилання такого повідомлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Увага! Вимоги цього підпункту не застосовуються, тобто подавати повідомлення не потрібно, якщо контрольована іноземна компанія є публічною компанією, вимоги до якої встановлені пп. 39-2.4.2.2 ПКУ.

Воєнний стан – корективи щодо строків та штрафи

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та впровадження воєнного стану внесли свої корективи, зокрема щодо подання повідомлень про КІК.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» від 3 березня 2022 року № 2118-ІХ (далі – Закон № 2118) було доповнено  підрозділ 10 розділу ХХ ПКУ підпунктом 69.9, який передбачав тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України для платників податків та контролюючих органів зупинення перебігу строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Даний підпункт стосувався і зупинення строків подання повідомлень про КІК з дати набрання чинності змінами, тобто з 7.03.2022. Тобто резидентам України, які не встигли повідомити податкову про зміни контролю КІК, отримали відтермінування щодо виконання своїх обов’язків.

Проте, не закінчився 2022 рік – як знову зміни.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу» від 3 листопада 2022 № 2719-IX змінено перелік зупинення перебігу строків під час воєнного стану. Серед них опинився і обов’язок щодо дотримання строків подання документів (повідомлень), у тому числі, передбачених статтями 39 та ст. 39-2 ПКУ, та п. 46.2 ПКУ. Даний Закон набрав чинності 25 листопада 2022 року, а це означає, що зупинення строків перебігу Законом № 2118 (з 7.03.2022), знову почали відлік з 25.11.2022.

Таким чином, резиденти України, які в період зупинення перебігу строків (з 07.03.2022 до 24.11.2022) заснували, придбали чи отримали контроль над іноземною компанією повинні подати повідомлення про КІК не пізніше 23.01.2023, оскільки законодавством на це відведено 60 днів. Ті резиденти, які не знали чи забули подати повідомлення до вказаної дати матимуть штрафні санкції за порушення.

Неподання зазначеного повідомлення у встановлені строки тягне накладення штрафу у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт (п. 120.7 ПКУ).

Станом на 01.01.2023 року такий прожитковий мінімум для працездатної особи становить – 2 684,00 грн.

Таким чином,  за неподання повідомлення у 2023 році штраф складатиме – 805 200,00 грн. (300 х 2 684,00 грн.).

Схожі повідомлення